For international breeders

English:

Breeding goal:

Hamstery Phaléne is a small hamstery in Zaanstad, the Netherlands. The hamstery focuses on black mutations like dove, chocolate and champagne. We also breed these in dominant spot, tortoiseshell and tri colour. Almost all hamsters we breed are longhaired.

Our hamstery cooperates with lots of breeders from all over Europe. The lines are untill now clean from kink tail, wettail and other genetical issues. We try to breed healthy and show quality hamsters and support the naturalised animal welfare in the hamster community.

Buying from us on events:

The hamstery sometimes will have hamsters that are suitable for breeding on international events like Exoknaag. We can bring breedable hamsters with us when agreed and paid before the event. The hamstery uses pedigrees that can be send when buying hamsters for breeding.

When you think you want, or see, a hamster from Hamstery Phaléne, feel free to contact on Facebook to see if I can help you. If not coming to the event yourself, there is a possibility that another breeder from your country can transport your hamster. ONLY in a good assignation!

A hamster from our hamstery will be 20 or 25 euros if you’re an international breeder.

French:

Objectifs de l’élevage

Hamstery Phalène est un petit élevage de hamsters situé à Zaanstad, aux Pays-Bas. L’élevage se concentre sur les mutations Noir comme le Dove, le Chocolat et le Champagne. Nous élevons également du dalmatien (dominant spot), de l’écaille de tortue (tortoiseshell) et du tricolore. Presque tous nos hamsters sont angora (longhair).

Notre élevage travaille avec de nombreux éleveurs de toute l’Europe. Les lignées sont, jusqu’à présent, indemnes de « queues tordues » (kink tail), de la maladie de la queue mouillée et autres problèmes génétiques. Nous nous efforçons d’élever des hamsters en bonne santé, de présenter des hamsters de qualité et de respecter leur bien-être.

Adoption lors d’événements

L’élevage peut emmener des animaux qui conviennent pour la reproduction lors d’événements internationaux, comme l’Exoknaag. Les hamsters devront être payés avant l’événement. L’élevage utilise des pédigrées qui peuvent être envoyés lorsque les hamsters sont adoptés pour la reproduction.

Si vous pensez vouloir, ou si vous voulez voir un hamster de chez nous, Hamstery Phalène, n’hésitez pas à nous contacter via Facebook, nous verrons pour vous aider. Si vous ne pouvez pas vous déplacer à l’événement vous-même, il est possible qu’un autre éleveur de votre pays transporte votre hamster. Seulement pour les éleveurs sérieux.

Si vous êtes un éleveur étranger, nos hamsters sont à 20 ou 25 euro.

Swedish:

Avelsmål

Phaléne är en mindre hamsteruppfödning i Zaanstad, Nederländerna. Uppfödningen fokuserar mest på svartbaserade färger så som dove, choklad och champagne. Vi föder även upp dessa färger i teckningarna dominant spot, sköldpadd, och sköldpadd tillsammans med dominant spot/bandat. Majoriteten av de hamstrarna vi föder upp är långhåriga.

Vår uppfödning samarbetar med många uppfödare runtom i Europa. Linjerna är välkända och har hittills varit fria från svansknyck, wet tail och andra genetiska defekter. Vi strävar efter att föda upp friska hamstrar som även passar bra för utställning. Vi stödjer en naturlig djurhållning för hamstrar.

Att köpa från oss på event

Uppfödningen har ibland hamstrar som passar för avel till salu på olika event, till exempel Exoknaag. Vi kan även ta med oss hamstrar dit om vi har kommit överens om det innan och du har betalat för hamstern i fråga. Hamstrarna vi säljer har stamtavla som kan skickas till dig när du köper hamster för avel.

Om du ser en hamster från oss som du är intresserad av, hör gärna av dig till oss på Facebook (där vi heter Hamstery Phaléne). Om du inte kan komma till eventet själv så kan ibland uppfödare från ditt land hjälpa till med transport. Detta gäller ENDAST om du kan ordna med en tillförlitlig transport.

En hamster från oss kostar 20 €, eller 25 € om du är en internationell uppfödare.

WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: